MK Magdalena Kozacka

Magdalena Kozacka

POLITYKA

PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności dotyczy zasad postępowania z danymi osobowymi oraz zawiera informuje o wykorzystywaniu plików cookie w ramach funkcjonowania Strony Magda Kozacka mieszczącej się pod adresem www.magdakozacka.pl.

Właścicielem Strony i jednocześnie administratorem danych jest Magdalena Kozacka, zamieszkała w Pruszkowie (Polska). Kontakt z autorem jest możliwy poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie w zakładce „Kontakt”. kontakt@magdakozacka.pl

POLITYKA COOKIES

Pliki cookie Strony Magda Kozacka nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. Każdy Użytkownik i czytelnik strony ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowanie plików cookie, ich ograniczenie, zablokowanie lub usunięcie, na urządzeniu końcowych Użytkownika.

Administrator strony przechowuje pliki cookie w celu:
a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony;
b) w celach statystycznych;
c) w celach marketingowych;
d) dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest przez operatora Magda Kozacka – Magdalena Kozacka. Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów – Facebook i Instagram.

Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

POLITYKA COOKIES

LOGI

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym aktualnie znajduje się Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, obejmują one m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w lh.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dane podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane w celach marketingowych, jeśli będzie tego wymagać odpowiedź na przesłaną wiadomość. Dane przechowywane będą na skrzynce administratora bloga na serwerze w lh.pl w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej na otrzymaną wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały dostępu do tych danych.

Dobrowolne podanie danych

Podanie danych osobowych poprzez stronę Magda Kozacka do celów marketingowych i kontaktowych jest dobrowolne. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu zaleca się kontakt z administratorem strony Magdaleną Kozacką poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie w zakładce „Kontakt” lub poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres kontakt@magdakozacka.pl

Scroll to Top